Önemli Tarihler

Bildiri özetleri göndermek için son tarih : 31 Ocak 2020

Kabul edilen bildirilerin duyurulması : 15 Şubat 2020

Tam metin göndermek için son tarih : 15 Mart 2020

Sempozyum programının ilanı : 31 Mart 2020

Sempozyum tarihi : 13-16 Nisan 2020