2. ULUSLARARASI

NUH TUFANI VE CUDİ DAĞI SEMPOZYUMU

İnsanlığın ortak hafızasında yer alan Nuh tufanı, hem kutsal kitaplarda hem de farklı inanç ve kültürlerde değişik boyutlarıyla bilinmekte ve anlatılmaktadır. Bütün anlatıları birlikte ele aldığımızda, tufanın iki temel noktası dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki, tufanın başlangıcı ve bitişi arasında geçen zamana ve mekâna bağlı konulardır. Tufanın nedenleri, ne zaman gerçekleştiği, ne kadar sürdüğü, geminin yapımı ve geminin durduğu mekâna dair bu anlatılar ve mitolojiler, tarihte olduğu gibi günümüzde de konuşulmakta ve tartışılmaktadır. Bu bağlamda Hz. Nuh, insanlığın ikinci atası kabul edilerek, peygamberler arasında ona ayrı bir değer verilmiştir. Bu nedenle dünyanın değişik yerlerinde ona ait mezar ve makamların var olduğu iddia edilmiştir. Hıristiyan inancında Nuh?un gemisinin Ararat dağlarında durduğu kabul edilirken, Kur?an?da açık bir ifade ile geminin Cudi dağında durduğu ifade edilmiştir.

Tarihi yönüne dair bu konular yanında, tufanın insanlığa mesajı da özellikle günümüz dünyasında ayrı bir önem taşımaktadır. Zira modern dünyanın tükettiği ve ayrıştırdığı insanları ve insana dair değerleri korumanın ve kurtarmanın dini ve kültürel tecrübelerinden biridir Nuh tufanı. Farklılıkların ayrışma vesilesi olarak görülmediği, insanla hayvanın bir ve beraber yola koyulduğu ve yol aldığı bir tecrübedir bu. ?Hepimiz aynı geminin yolcularıyız? diyerek, ötekileştirmeden ortak değerlerde buluşmanın ve yeni değerler üretmenin tecrübesidir.

Bu düşünceler temelinde düzenlenecek olan sempozyumun ilk amacı, kutsal kitaplarda ve farklı inançlarda geçen kavram ve anlatıların ne anlama geldiğini bilimsel olarak tartışmak ve bir neticeye yaklaşmaktır. İkinci ve belki de daha önemli amacı ise; bütün dinlerin, inançların ve kültürlerin ortak kabulü olması nedeniyle, tufanın günümüz insanına verdiği mesajları tespit ederek, birlikte yaşamaya dair küçük de olsa bir imkân sunmak ve tarihten geleceğe bir kapı aralamaktır.

Şırnak Üniversitesi tarafından 2013 yılında düzenlenen Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu?ndan sonra, ikincisi Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu başlığı altında düzenlenecektir.

Doç. Dr. İbrahim BAZ

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı